• ორშაბათი - პარასკევი
    11.00 - 19.00
  • 032 2 90 41 39
    032 2 90 41 39
  • ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43,
    V სად. II სართ. ოთახი 38

შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2016 წლის 13 აპრილის №ას-1199-1127-2015 გადაწყვეტილება პირგასამტეხლო არის მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრულ

ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო შედგება 12 მსაჯულისგან და 2 სათადარიგო მსაჯულისგან ( 27-ე და შემდგომი მუხლებ

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში

თუ სამედიცინო დაწესებულებას არ აქვს სისხლში ეთანოლის შემცველობის დადგენის შესაძლებლობა, მის დასადგენად აღებული სისხლი ეგზავნება სათანადო საექსპერტო და

პირისათვის განმეორებით დაკავებისა და მსჯავრდების აკრძალვა

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 12 ოქტომბრის №2კ-67აპ.-14 განაჩენისაქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლი და საქართველოს სისხლის სამართლის საპრ

საარჩევნო სისტემები (პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა)

2019 წლის 24 ივნისს მმართველი გუნდის მიერ განცხადებული პოზიციის მიხედვით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით ჩატარდება. ეს ნიშნავ

ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი მოწესრიგება

ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ახალი დებულება 2019 წლის 1 იანვრიდან  ამოქმედდა და ახალი რეგულაციების ქვეშ მოაქც

სუბროგაციის საკითხი სიცოცხლის დაზღვევისას

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 17 თებერვლის №ას-663-624-2011 განჩინებასაქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, სიცოცხლის დაზღვევი

სამხედრო სავალდებულო სამსახური

12-თვიან სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა საგაზაფხულო გაწვევა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით №12 (28.01.2019)  დაიწყო 2019 წლის 1

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანისთვის პასუხისმგებელ პირთა წრე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2010 წლის 20 ივლისის №ას-254-239-2010 განჩინება ავტომანქანის ექსპლუატაციის შედეგად ზიანის მიყენების შემთხვევაშ

მემკვიდრეობის მიღება

გარდაცვლილი პირის (მამკვიდრებლის) ქონება სხვა პირებზე გადადის კანონით ან ანდერძით. მოანდერძე არის ისეთი სრულწლოვანი, ქმედუნარიანი პირი, რომელსაც ანდე

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლა

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის 10 ოქტომბრის №ბს-854-836(კ-12) გადაწყვეტილებაადმინისტრაციული აქტი აუცილებლად უნდა გაეცნოს იმ პირს, ვის მიმ

დასაქმებულის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

საქართველოს შრომის კოდექსის მიხედვით (მე-14 და შემდგომი მუხლები) დასაქმებულის მიერ განსაზღვრული სამუშაო დროის ხანგრძლივობა, რომლის განმავლო

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრობა

JMG & Partners გახდა გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების (Deutsche Wirtschaftsvereinigung – www.georgien.ahk.de) წევრი. გერმანიის ეკონომი

დაგროვებითი პენსიის გამოთვლის წესი

დაგროვებითი პენსიის შესახებ სრული ინფორმაცია, ასევე, მისი გამოთვლის წესი: https://drive.google.com/open?id=1aO7mUV6BDX1EADl6c0UHWi6B6dXymYSB 

კინო ოფისში - ნების გამოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკაში

JMG & Partners წარმოგიდგენთ „კინო ოფისშის“ ფარგლებში მეორე ღონისძიებას თემაზე: ნების გამოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკაში. კინოჩვენება გაიმართება 201

კინო ოფისში - აქტი I

2019 წლის 18 აპრილს, „ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ ოფისში გაიმართა ღონისძიება: „კინო ოფისში“ - აქტი I, თემაზე: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯ

ალიმენტის გადახდა

შვილების აღზრდა და რჩენა წარმოადგენს ორივე მშობლების მთავარ მოვალეობას. მეტიც,  შრომისუნარიანი ოჯახის წევრები მოვალენი არიან იზრუნონ იმ ნათესავებ

ორსული საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება პირადი განცხადების საფუძველზე

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2014 წლის 18 თებერვლის №ბს-463-451(კ-13) გადაწყვეტილებასაქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, ორსული მოხელი

ცივი იარაღით სარგებლობის წესები

„იარაღის შესახებ“  საქართველოს კანონის მიხედვით, ცივი იარაღი არის იარაღი, რომლის მოქმედებაც ხორციელდება ადამიანის ფიზიკური ძალით და რომე

საპენსიო შენატანის ოდენობის გაანგარიშება

თუ გსურთ, რა ხარჯებთანაა დაკავშირებული თქვენი საპენსიო შენატანის განხორციელება, მოგვწერეთ თქვენთვის სასურველი ხელზე ასაღები თანხის ოდენობა და ჩვენ დაგ

კინო ოფისში: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯვა

JMG & Partners წარმოგიდგენთ „კინო ოფისშის“ ფარგლებში პირველ ღონისძიებას თემაზე: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯვა. კინოჩვენება გაიმართებ

პრაქტიკა

ჩვენი კომპანია მალე წარმოგიდგენთ ახალ კამპანიას: #პრაქტიკაინფორმაციის გაცნობას შეძლებთ რეგულარულად ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით.

ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი

ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი: იხ. https://drive.google.com/file/d/11vC2uN34Eu_KMaXsaGUYDHQYLhtG2E1m/view?fbclid=IwAR3tg-2UqFRelmtvFI2o3N

იურიდიული პირის ქონების გადასახადი

იურიდიული პირის ქონების გადასახადი. იხ. დეტალური ინფორმაცია: https://drive.google.com/file/d/1GHLJM9yhajVJG2Mu4R3pI79u-2ZmUFn7/view?fbclid=IwAR30

ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება

თუ პირი ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დააჯარიმეს და იგი თვლის, რომ ჯარიმა უსაფუძვლოა, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 273-ე

თანამშრომლობა ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფთან

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებსა“ (JMG & Partners) და „ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფს“ (FSG - www.fsgroup.ge) შორის მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომლის ფ

იურიდიული პირის რეგისტრაცია საქართველოში

იურიდიული პირის რეგისტრაცია საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე მარტივ მოქმედებას მოითხოვს: ა) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის წარდგენა; ბ) დამფუძნებელთა ხელმოწ

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

2019 წლის 26 თებერვალს გაიმართა სალონური სამართლის მორიგი შეხვედრა: უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო, როდესაც ფული სამართალს ანათებს. შ

სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა

სავაჭრო ობიექტებში, როდესაც მომხმარებლის მიერ ხდება პროდუქციის შერჩევა, საქონლის შემთხვევითი დაღუპვის (განადგურების) ან დაზიანების რისკი გადადის მას

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

2019 წლის 26 თებერვალს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში, JMG & Partners-ის ეგიდით ჩატარდება სალონური სამართლის მორიგი ღონისძიება სახელწოდებით:

წარმატება

JMG & Partners-ის მმართველმა პარტნიორმა, ადვოკატმა აკაკი გაწერელიამ გაიმარჯვა, გერმანიის ადვოკატთა გაერთიანების (DAV), გერმანიის ადვოკატთა ასოციაც

ჯორდანო ბრუნოს უფლებები სოციალურ მედიაში

2019 წლის 15 თებერვალს, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტში JMG & Partners-ის ეგიდით ჩატარდა სალონური სამართლის მორიგი ღონისძიება, სახელწოდებით:

მემორანდუმი ალტერბრიჯის უნივერსიტეტთან

2019 წლის 12 თებერვალს ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებსა და მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო უნივერსიტეტს შორის დაიდო მემორანდუმი.მემორანდუმი ითვალისწინე

მარიხუანა, დეკრიმინალიზაცია და მილის ზიანის პრინციპი

2019 წლის 8 თებერვალს, JMG & Partners-ის ოფისში ჩატარდა სალონური სამართლის მორიგი ღონისძიება, რომელიც მიეძღვნა თემას: მარიხუანა, დეკრიმინალიზაცია

ჟურნალი ZD-ში გამოქვეყნებული პირველი ნაშრომი ქართველთა მიერ

ნაშრომის ავტორები არიან სერგი ჯორბენაძე და დიმიტრი გუგუნავა. აღსანიშნავია, რომ ეს წარმოადგენს ქართველი ავტორების მიერ გერმანულ მაღალრეიტინგულ ჟურ

მართლწინააღმდეგობა და მისი გამომრიცხველი გარემოებები

პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ეკისრება მის მიერ მართლსაწინააღმდეგო ქმედების განზრახვით ან გაუფრთხილებლობით ჩადენისათვის. მართლწინააღმდეგო

შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი და პატრონთა პასუხისმგებლობა

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების (ძაღლების, კატების) მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის შესახებ“ 2015 წლის 6

პაციენტის სამედიცინო და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა/გავრცელება

მას შემდეგ, რაც პაციენტი სამედიცინო დაწესებულებაში გაივლის პროცედურას (ჩაიტარებს გამოკვლევებს ან/და ექნება ექიმთან ვიზიტი და ა.შ.), მის შესახებ სამე

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საგნების და შინაური ცხოველების გადატანის/ გადაყვანის წესი

ხშირია შემთხვევა, როდესაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში რომელიმე საგნის ატანის შესაძლებლობას სათანადო დასაბუთების გარეშე ზღუდავენ კომპეტენტური ორგანოები

ავტოავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

დღევანდელ რეალობაში ხშირია ავტოავარიის შემთხვევები. სამწუხაროდ, მას შედეგად მოჰყვება ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება, დასახიჩრება, ასევე ზიანებდა პირ

ფულის ვარგისობის განსაზღვრისა და მათი მიღება-გამოცვლის წესი

„უკაცრავად, ასეთ ფულს არ ვიღებთ! აქ კუთხეში გახეული არის... აქვე მინაწერიც ჰქონია...“ — ალბათ, აქედან ერთ-ერთი ფრაზა ერთხელ მაინც გსმენიათ სალაროსთან,

პირგასამტეხლოს პრაქტიკული რეალიზაცია

პირგასამტეხლო არის ფულადი თანხის ის ოდენობა, რომელიც შეიძლება კრედიტორმა (მხარე, რომელსაც უფლება აქვს მოითხოვოს მეორე მხარისგან გარკვეული ქმედების შეს

არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პროცედურა

შვილთან ერთად გადაწყვიტეთ საზღვარგარეთ გამგზავრება? თუ ნათესავთან ერთად უშვებთ თქვენს არასრულწლოვან შვილს დასასვენებლად? ან ბავშვი სპორტულ შეჯიბრზე მი

დანაშაულის შეუტყობინებლობა

„არავის საქმეში არ ვერევი მე და ნურც ნურავინ ჩაერევა ჩემს საქმეში“ — ფრაზა ცნობილი რომანიდან, რომელიც სოციალურად მისაღებ ქცევას გვკარნახობს, თუ სისხ

საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

2018 წლის 3 მარტის საქართველოს კონსტიტუციური კანონის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეობა მოიპოვება დაბადებით ან ნატურალიზაციით. საქართველოს მოქალაქეობის

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

იმისთვის, რომ შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა პრაქტიკული კუთხით პრობლემის მქონე არ გახდეს, ორი უმთავრესი გარემოების გათვალისწინებაა საჭირო: ა) ის, თუ

JMG & Partners ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

წიგნი სახელწოდებით „საქართველოს ღირებულებები“, რომელიც დაწერილია სამ ენაზე: გერმანულად, ინგლისურად და ქართულად. წიგნის რედაქტორები არიან: პროფ. დოქტ

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი ჟურნალისტ აკაკი გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ

2018 წლის 19 ივნისს საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოში გაიმართა განხილვა, რომლის ფარგლებშიც, სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტ

JMG & Partners-სა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი დაიდო

2018 წლის 15 ივნისს, JMG & Partners-სა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის დაიდო მემორანდუმი. მემორანდუმი ითვალისწინებს აღნიშნული ო

JMG & Partners-ის სალონური სამართლის ციკლი დაიწყო

2018 წლის 8 ივნისს, JMG & Partners-ის, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით, JMG &

ძალოვანი უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობის რამდენიმე არსებითი საკითხი

ძალოვანი უწყების წარმომადგენელი (მაგალითად, პოლიციელი) საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, უფლებამოსილია დაადგინოს პირის ვინაობა, რისთვისაც შე

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ (JMG & Partners) განცხადება „translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებით

მომხმარებელთა არაერთი თხოვნისა და მიმართვის გათვალისწინებით, „ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებმა“ (JMG & Partners) გადაწყვიტა, „translate.ge-ს“ საქმესთა

JMG & Partners-ის ერთდღიანი ტრენინგი თემაზე: აღსრულების სამართალი პრაქტიკაში

JMG & Partners გთავაზობთ ერთდღიან ტრენინგს თემაზე: აღსრულების სამართალი პრაქტიკაში ტრენინგის თემატიკა შემდეგ საკითხებს მოიცავს: • აღსრულების არსი

JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ტრენინგი თემაზე - ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის

2018 წლის 21 აპრილს, JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით, JMG & Partners-ის ოფისში ჩატარდა ტრენინგი თემაზ

JMG & Partners-ის ახალი მომსახურება

JMG & Partners-ი გთავაზობთ ახალ მომსახურებას, წარმომადგენლობას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივრის შედგენის კუთხით. დეტალური ინფორმაც

JMG & Partners-ის გენერალური დირექტორის, მმართველი პარტნიორის, ადვოკატის, სამართლის დოქტორის, სერგი ჯორბენაძის სამეცნიერო სტატია გერმანულ რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში

გამოიცა JMG & Partners-ის გენერალური დირექტორის, მმართველი პარტნიორის, ადვოკატის, სამართლის დოქტორის, სერგი ჯორბენაძის სამეცნიერო სტატია 

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებისა“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრის“ ტრენინგი თემაზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორები“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრი“ გიწვევთ ტრენინგზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.ტრენინგის თემატიკა შემდეგ საკითხე

JMG & Partners ტრენინგი თემაზე: წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებები

2018 წლის 25 მარტს, JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით, JMG & Partners-ის ოფისში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე