• ორშაბათი - პარასკევი
    11.00 - 19.00
  • 032 2 90 41 39
    032 2 90 41 39
  • ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43,
    V სად. II სართ. ოთახი 38

ასოც. პროფ. დოქტ. სერგი ჯორბენაძე, PH.D., LL.M.

Team
გენერალური დირექტორი, მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი

უშანგი ბახტაძე, MA, MSc

Team
დამფუძნებელი პარტნიორი, ადვოკატი

აკაკი გაწერელია, MA. LL.M.

Team
მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი

ასოც. პროფ. დოქტ. დიმიტრი გეგენავა, PH.D.

Team
გენერალური დირექტორი, მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი

დოქტ. ზურაბ მაჭარაძე, Ph.D., LL.M.

Team
დამფუძნებელი პარტნიორი, ადვოკატი

ჯაბა კოჭლამაზაშვილი, MA

Team
ადვოკატი

მონიკა გაბუნია, MA

Team
იურისტი