• ორშაბათი - პარასკევი
    11.00 - 19.00
  • 032 2 90 41 39
    032 2 90 41 39
  • ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43,
    V სად. II სართ. ოთახი 38
„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებისა“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრის“ ტრენინგი თემაზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.


„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორებისა“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრის“ ტრენინგი თემაზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორები“ და „პრაქტიკული სამართლის ცენტრი“ გიწვევთ ტრენინგზე - „ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის“.
ტრენინგის თემატიკა შემდეგ საკითხებს მოიცავს:
• პროფესიული და არაპროფესიული უნარები (ღირებულებები)
• არაპროფესიული სტერეოტიპების გავლენა პროფესიულ აზროვნებაზე
• პროფესიული ჩარჩოდან გამოსვლა/კონტექსტუალური ჰუკინგი
• კომუნიკაციის ტექნიკა: ეფექტური ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის მოდელი
• მოსმენის ხელოვნება
• ინტერესებისა და მოთხოვნების დიფერენციაცია/ფორთოხლის ამბავი
• ინტერესზე ორიენტირებული მოლაპარაკების 4 ოქროს წესი
• კონტრასტები და ოქროს შუალედი: გადაწყვეტილების მიღების პროცესი
• ინტერპრეტაციის საიდუმლო: ნდობა, კეთილსინდისიერება, ეთიკა
• ფავორიტი ლიდერი: წარმატების ფორმულა...

ტრენინგს წარუძღვება ქეთევან ირემაშვილი, სამართლის დოქტორი, კლინიკური სწავლების ექსპერტი/Carnegie Fellow, აშშ-ის სამართლის სწავლებისა და სწავლის ინსტიტუტის მასტერ ტრენერი. ქეთევანის სამუშაო გამოცდილება ტრენერობის, პედაგოგიური და სამეცნიერო მოღვაწეობის გარდა მოიცავს საკონსულტაციო ტიპის საქმიანობას დაზღვევისა სამართლისა და მედიაციის სფეროში.

ტრენინგის პერიოდი - 12:00 საათიდან 18:00 საათამდე (ყავა-ჩაის შესვენების გათვალისწინებით). მონაწილეობის ღირებულებაა 60 ლარი, ორი ადამიანის ერთად რეგისტრაციისას, თითოეულზე - 50 ლარი. საფასური მოიცავს ტრენინგში მონაწილეობასა და ყავა-ჩაის შესვენებას. გაიცემა მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2018 წლის 17 აპრილი. რეგისტრაციისთვის აუცილებელია ელექტრონული განაცხადის შევსება (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdks8wPhEFB5m0bx7qHmAWzsWpSuAYPLBKGomWlOIxpQcfXow/viewform) და მონაწილეობის საფასურის გადახდა. ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია.

ტრენინგი ჩატარდება 2018 წლის 21 აპრილს, „ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ ოფისში, მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 43, V სადარბაზო, ბინა N38.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე: trainings@jmg.ge.


შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლოს შემცირება სასამართლოს მიერ

ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმები

სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში

პირისათვის განმეორებით დაკავებისა და მსჯავრდების აკრძალვა

საარჩევნო სისტემები (პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემა)

ფიზიკურ პირებზე სესხის გაცემის ახალი მოწესრიგება

სუბროგაციის საკითხი სიცოცხლის დაზღვევისას

სამხედრო სავალდებულო სამსახური

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის შედეგად დამდგარი ზიანისთვის პასუხისმგებელ პირთა წრე

მემკვიდრეობის მიღება

ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლა

დასაქმებულის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა

გერმანიის ეკონომიკური გაერთიანების წევრობა

დაგროვებითი პენსიის გამოთვლის წესი

კინო ოფისში - ნების გამოვლენა სამეცნიერო ფანტასტიკაში

კინო ოფისში - აქტი I

ალიმენტის გადახდა

ორსული საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება პირადი განცხადების საფუძველზე

ცივი იარაღით სარგებლობის წესები

საპენსიო შენატანის ოდენობის გაანგარიშება

კინო ოფისში: დანაშაულის გახსნა, მორალი და სულიერი ტანჯვა

პრაქტიკა

ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადი

კინო ოფისში

იურიდიული პირის ქონების გადასახადი

ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის დაკისრებული ჯარიმის გასაჩივრება

თანამშრომლობა ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფთან

იურიდიული პირის რეგისტრაცია საქართველოში

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის დაზიანებაზე პასუხისმგებლობა

უსაფუძვლოდ გამდიდრებული გრაფი მონტე კრისტო

წარმატება

ჯორდანო ბრუნოს უფლებები სოციალურ მედიაში

მემორანდუმი ალტერბრიჯის უნივერსიტეტთან

მარიხუანა, დეკრიმინალიზაცია და მილის ზიანის პრინციპი

ჟურნალი ZD-ში გამოქვეყნებული პირველი ნაშრომი ქართველთა მიერ

მართლწინააღმდეგობა და მისი გამომრიცხველი გარემოებები

შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობის წესი და პატრონთა პასუხისმგებლობა

პაციენტის სამედიცინო და პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა/გავრცელება

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში საგნების და შინაური ცხოველების გადატანის/ გადაყვანის წესი

ავტოავარიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

ფულის ვარგისობის განსაზღვრისა და მათი მიღება-გამოცვლის წესი

პირგასამტეხლოს პრაქტიკული რეალიზაცია

არასრულწლოვანი საქართველოს მოქალაქის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთის პროცედურა

დანაშაულის შეუტყობინებლობა

საქართველოს მოქალაქეობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით

JMG & Partners ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე

სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი ჟურნალისტ აკაკი გოგიჩაიშვილის წინააღმდეგ

JMG & Partners-სა და სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმი დაიდო

JMG & Partners-ის სალონური სამართლის ციკლი დაიწყო

ძალოვანი უწყების წარმომადგენელთან ურთიერთობის რამდენიმე არსებითი საკითხი

„ჯეი ემ ჯი და პარტნიორების“ (JMG & Partners) განცხადება „translate.ge-ს“ საქმესთან დაკავშირებით

JMG & Partners-ის ერთდღიანი ტრენინგი თემაზე: აღსრულების სამართალი პრაქტიკაში

JMG & Partners-ისა და პრაქტიკული სამართლის ცენტრის ტრენინგი თემაზე - ლიდერობის ხელოვნება იურისტებისთვის

JMG & Partners-ის ახალი მომსახურება

JMG & Partners-ის გენერალური დირექტორის, მმართველი პარტნიორის, ადვოკატის, სამართლის დოქტორის, სერგი ჯორბენაძის სამეცნიერო სტატია გერმანულ რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში

JMG & Partners ტრენინგი თემაზე: წინასახელშეკრულებო მოლაპარაკებები